dimarts, 24 de febrer de 2015

NOMBRES FRACCIONARIS I GEOMÈTRICS

Partint d’un material conegut com és el tangram, els alumnes de 4t han pogut ampliar els seus coneixements relacionats amb els nombres fraccionaris i geomètrics. L’activitat es tractava de trobar la fracció de la superficie total que representa cada peça. Han hagut d’experimentar i fer-se preguntes fins arribar a la resposta correcte, buscant arguments i fent comprovacions. Ha estat una activitat molt positiva ja que els nens han pogut fer servir material manipulatiu i arribar a entendre millor tot el tema de fraccions.